fbpx

V tomto roce se nám díky sponzorskému daru od Tepláren Brno podařilo rozšířit a obnovit vodácké vybavení pro mládež. Konkrétně se jedná o dva rafty Colorado 450, pumpu k raftům, 16 dětských pádel a 20 dětských vest (obojí v různých velikostech). Materiál jsme hned po pořízení zapojili do akcí pro naše mládežníky z kroužku Mladý vodní záchranář, příměstských táborů Léto s Vodníky a pro osvětové akce pro školy a veřejnost Pomoc, topí se!

Nový materiál je velkou pomocí, protože doposud nám chyběly záchranné vesty a pádla pro naše nejmenší mládežníky/účastníky akcí. Stejně tak dva nové rafty nám umožňují trénink většího počtu mládežníků současně.

Přehled pořízeného vybavení - 3. Víkendovka

Otáčení raftu - Soustředění Templák

Ovládání plavidla - Léto s Vodníky

Přínosy sponzorského daru
  • Adekvátní velikosti záchranných vest pro naše nejmladší členy
  • Vhodnější velikosti pádel pro naše nejmenší členy
  • Rozšíření kapacit pro trénink s vodáckým vybavením

Mnohokrát děkujeme Teplárny Brno za podporu!