Obecné informace

Projekt Mladý vodní záchranář je určen pro děti od 8 do 17 let, kterým se snažíme nabídnout atraktivní a smysluplné využití volného času. Rádi bychom mládeži dali šanci stát se skutečným vodním záchranářem - dokonale ovládat první pomoc a záchranářské techniky, zlepšit fyzickou kondici a vést k samostatnosti a odpovědnosti. Členové z řad mládeže se po dovršení plnoletosti mohou zapojit do všech činností naší organizace, například do zajištění Služeb na Brněnské přehradě.

Pro děti je připraven týdně jeden trénink na bazéně, kde pracují na svých plaveckých a záchranářských dovednostech. Tréninky jsou vedené kvalifikovanými trenéry. Tyto pravidelné tréninky jsou obohaceny různými nepravidelnými doplňkovými školeními a praktickými nácviky. Například výuka a nácvik první pomoci, kardiopulmonální resuscitace (KPR) a mnoho dalšího. Pro mládež je také připravována řada dalších akcí. Například Víkendovky - víkendové akce na naší základně na Brněnské přehradě, ResQ-Tripy - jednodenní akce zaměřené na praktické dovednosti nebo Hlavní prázdninové soustředění mládeže - 10denní soustředění s intenzivní výukou všech dovedností. Naši členové z řad mládeže mají také možnost závodit ve vodním záchranném sportu, přičemž se mohou dostat na závody nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Získané dovednosti
  • znalost první pomoci, včetně jejího praktického použití
  • znalost technik vodní záchrany a nebezpečí u vody
  • zlepšení plaveckých dovedností a fyzické kondice
  • znalost ovládání plavidel, radioprovozu, práce s mapou a mnoho dalšího
Tréninky

Skupina OM (08 - 15 let) - Čtvrtek 18:00 - 19:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí

Skupina OS (16 - 17 let) - Čtvrtek 20:00 - 21:00, bazén TJ Tesla Brno na Halasově náměstí

Přidej se k nám

Pokud tě výše uvedené informace zaujaly, kontaktuj nás prosím prostřednictvím našeho online formuláře zde.