PŘIDEJ SE K NÁM

 


Jako u každé jiné neziskové organizace jsou u Vodní záchranné služby Brno-město hnacím motorem její členové. S ohledem na naši širokou škálu činností si u nás to svoje najde opravdu každý. Zajišťujeme služby na Brněnské přehradě, vychováváme své následovníky v kroužku Mladého vodního záchranáře, závodíme ve vodním záchranném sportu, pořádáme kurzy, školení a ukázky, vzděláváme veřejnost a rozšiřujeme povědomí o bezpečnosti u vody. V případě, že máš zájem a jsi ochoten se do naší činnosti zapojit, kontaktuj nás prostřednictvím tohoto formuláře.


 

Formulář vyplňujte postupně (odshora dolů).

V případě potřeby kontaktujte náboráře členů Petra Hladkého - 722588926.

 


 


Doklad o svolení k používání osobních údajů pro VZS BM

Prohlašuji, že mnou níže uvedené osobní údaje o mé osobě jsou pravdivé a úplné a že jsem byl jako poskytovatel údajů poučen o svých právech a povinnostech ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasím s jejich zpracováním, a to až do doby, kdy tento svůj souhlas písemně odvolám. S daty bude nakládáno v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.). Zároveň zpracovateli uděluji souhlas v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se zasíláním informačních e-mailů. Dále uděluji souhlas s pořizováním obrazových či zvukových záznamů a uveřejněním takto pořízených obrazových či zvukových záznamů na webových a facebookových stránkách.


Prohlášení

Odesláním vyplněného formuláře se zavazuji uhradit členský příspěvek, souhlasím se zasláním elektronické faktury a souhlasím se zpracováním osobních údajů (dle zákona č. 101/2000 Sb.).captcha
Powered by BreezingForms